V. ročník konferencie klinických fyzikov SR s medzinárodnou účasťou

(prednášky na stiahnutie)

- Trendy v RO a klinickej fyzike (Dubinský P., Košice)

- Pol storočie klinickej fyziky v Košiciach (Matula P., Košice)

- História rádioterapie v Nitre (Krkošek A., Nitra)

- Virtual Simulation in the Radiooncology Department of B-A-Z County Hospital Miskolc (Geszti I., Miškolc)

- Zobrazování aplikátorů a struktur v brachyterapii od 1D po 3D (Homola Ľ., Nový Jičín)

- Prínos auditov na pracoviskách radiačnej onkológie (Králik G., Bratislava)

- Tolerančná dávka miechy (Marko P., Trenčín)

- Porovnanie rádiobiologických modelov LKB a LogitEUD (Petruškova B., Košice)

- Meranie statických a dynamických parametrov Millennium 120 MLC (Lojko D., Bratislava)

- Čo dokáže IMPT (Zámečník Ľ., Praha)

- MDT – CT rekonštrukcia s potlačením kovových artefaktov. Implementácia na našom pracovisku (Bednář V., Rimavská Sobota)

- O súčasnom stave legislatívy (Jasenčak M., Košice)

- Špecializačné štúdium klinická fyzika (Králik G., Bratislava)

- Zavádzanie OSL dozimetrie na Slovensku firmou VF s.r.o. Žilina (Turzák V., VF s.r.o., Žilina)

- Kontrola pozícií zdroja v HDR BT aplikátore Vienna Ring (Paluga M., Bratislava)

- Systémy radiačného monitoringu a radiačnej ochrany (Heteš M., ENVINET Slovensko s.r.o, Trnava)

- Biogray (Končik J., Košice)

VŠETKY PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE (100 MB, zip)