Kontakty na členov spoločnosti:

- kontakty na klinických fyzikov v radiačnej onkológii SR

- Kontakty na onkológov SR