Informácie pre pacientov

Na tejto stránke sa nachádzajú okrem informácií pripravených Slovenskou spoločnosťou radiačnej onkológie aj odkazy na iné stránky. Za obsah na odkazovaných zdrojoch Spoločnosť SSRO nezodpovedá.


Národný onkologický inštitút
(na stránkach navštívte odkazy v menu "Pacient")
      
       Liga proti rakovine
Lymfómová skupina Slovenska
(občianske združenie)
      
       RadOnko
(občianske združenie na podporu radiačnej onkológie)
 
 
  Informácie zo zahraničných stránok:  
     
IAEA - what patients need to know
(External Radiotherapy)
      
       IAEA - what patients need to know
(Brachytherapy)
IAEA - Responsibilities of health professionals
(Radiotherapy)
      
       IAEA - Pregnancy and radiation - what patients need to know
IAEA - Radiation protection of pregnant women in radiotherapy       
       ESMO - Cancer Guides for Patients
ASTRO - Patient Education