Rádioterapeutické pracoviská v SR

Banská Bystrica - Nemocnica F. D. Roosevelta, Onkologické oddelenie
Bratislava - Národný onkologický ústav
Bratislava - Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Komárno - NsP, Rádioterapeutické oddelenie
Košice - Východoslovenský onkologický ústav a.s.
Lučenec - Oddelenie radiačnej onkológie - VšNsP Lučenec n.o.
Martin - Fakultná nemocnica, Onkologické centrum, Oddelenie rádioterapie a onkológie
Michalovce - NsP Štefana Kukuru, Oddelenie onkológie a rádioterapie
Nitra - Krajská NsP, Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie
Prešov - NsP J. A. Reimana, Rádioterapeutické oddelenie
Rimavská Sobota - NsP, Rádioterapeutické oddelenie
Ružomberok - NsP, Onkologicko rádioterapeutické oddelenie
Trenčín - Fakultná nemocnica, Onkologické oddelenie
Trnava - Fakultná NsP, Onkologická klinika
Žilina - NsP, Onkologické a rádioterapeutické oddelenieSpäť nahor