Onkologická klinika FNsP F. D. Roosvelta

Kontakt:
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
tel.: rádioterapeutická ambulancia 048/441 3267, lôžková časť 048/441 3941 (2802), klinickí fyzici 048/441 3264
web: http://www.fnspbb.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb  22
 Počet lôžok  60
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 1 2008
 Kobaltový ožarovač 1 2003
 Afterloadingový systém 1 1993
 Rtg. simulátor 1 2008
 Vysokovoltážny rtg.    
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie  áno
 3D plánovanie brachyterapie  áno
 IMRT  nie
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová  áno
 TLD  áno

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 27.5.2012.
Nahor Späť na zoznam pracovísk