Onkologická klinika FNsP F. D. Roosvelta

Kontakt:
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
tel.: rádioterapeutická ambulancia 048/441 3267, lôžková časť 048/441 3941 (2802), klinickí fyzici 048/441 3264
web: https://www.fnspfdr.sk/

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb  
 Počet lôžok  
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 2 2021, 2022
 Afterloadingový systém 1 2014
 Rtg. CT simulátor 1 2021
 Vysokovoltážny rtg.    
 Ožarovač krvi GSR-C1 1  
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie  áno
 3D plánovanie brachyterapie  áno
 IMRT, VMAT, Resp.Gating  áno
 Dozimetria
 2x vod.fantóm IBA 2008/2021, Matrixx, Dailycheck, Quickcheck    

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 17.1.2022.
Nahor Späť na zoznam pracovísk