Informácie o projektoch organizovaných Slovenskou spoločnosťou radiačnej onkológie


  Stereotactic radiotherapy – lung, liver (SABR) and brain (SRS & fSRT)
      - spoločný projekt spolupráce IAEA a SR (SR-IAEA TC6005) zameraný na zlepšenie RT v oblasti SBRT a SRS
      - PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE (112 MB)   

  Enhancing 3D CRT planning in Slovakia
       - Bližšie informácie o projekte
       - LIEČEBNÉ PROTOKOLY PROJEKTU