Informácie o projektoch organizovaných Slovenskou spoločnosťou radiačnej onkológie


  Enhancing 3D CRT planning in Slovakia
      - Bližšie informácie o projekte
      - LIEČEBNÉ PROTOKOLY PROJEKTU