Podujatia pre rok 2024

16.-17. máj 2024 - 6. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, Hotel Saffron, Bratislava.
Hlavné témy: brachyterapia, kombinácia rádioterapie so systémovou liečbou, oligometastatické ochorenie, stereotaktická rádioterapia, technológie pre IGRT.
Deň pred podujatím, 15.5.2024, sa uskutoční odborný workshop v nemocnici Bory: Entry to SBRT Era.
- bližšie informácie | - REGISTRÁCIA

Podujatia pre rok 2023

celoročne 2023 - ESTRO kurzy 2023
- ZOBRAZIŤ KURZY

Podujatia pre rok 2022

celoročne 2022 - ESTRO kurzy 2022
- ZOBRAZIŤ KURZY

20.-21. máj 2022 - 5. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, Košice - KONFERENCIA PRESUNUTÁ Z r.2020
Témy konferencie: karcinóm prostaty, nádory hlavy a krku, stereotaktická ablatívna rádioterapia, rádioterapia vedená zobrazením, klinická prax v radiačnej onkológii, štandardy v radiačnej onkológii
- POZVÁNKA | - bližšie informácie | - REGISTRÁCIA

1.-2. december 2022 - II. Komárňanská onkologická konferencia, Konferenčné centrum, Univerzita J. Selyeho, Hradná 2, Komárno
Určené pre: sestra, lekár, MTP, farmaceut, fyzioterapeut, klinický fyzik
- PROGRAM (všetky sekcie)
Sekcia klinických fyzikov: ZBORNÍK ABSTRAKTOV    | PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE   

Podujatia pre rok 2021

celoročne 2021 - ESTRO School Calendar 2021
- ZOBRAZIŤ KURZY

10. – 11. jún 2021 - SROBF 2021, online
- PROGRAM | - online REGISTRÁCIA

30.9. – 2.10.2021 - konferencia Českej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku , Znojmo, téma: podpora a liečba nádorov hlavy a krku, sledovanie pacientov a survivorship
- bližšie informácie tu

Podujatia pre rok 2020

22. – 23. máj 2020 - 5. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, Košice - KONFERENCIA PRESUNUTÁ NA r.2022
Témy konferencie: karcinóm prostaty, nádory hlavy a krku, stereotaktická ablatívna rádioterapia, rádioterapia vedená zobrazením, klinická prax v radiačnej onkológii, štandardy v radiačnej onkológii
POZVÁNKA | PROGRAM, REGISTRÁCIA a info o UBYTOVANÍ

3. – 7. apríl 2020 - ESTRO 2020 , Vienna
- informácie TU

2. – 4. apríl 2020 - World Congress of Brachytherapy 2020 , Vienna
- informácie TU

celoročne 2020 - ESTRO School Calendar 2020
- ZOBRAZIŤ KURZY

Podujatia pre rok 2019


14. – 15. november 2019 - Celoslovenská konferencia klinických fyzikov, OÚSA, s.r.o, Heydukova 10, Bratislava
- POZVÁNKA | PRIHLÁŠKA

11.-12. 10. 2019 - Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, Hotel Dvořák, Hradební 3037, Tábor
- bližšie informácie

celoročne 2019 - ESTRO School- aktuálne vzdelávacie kurzy Európskej spoločnosti RO
- informácia TU

21. – 22. jún 2019 - Banskobystrické onkologické dni, téma: Rádioterapia karcinómu prostaty; 21.6. je náhradným termínom za Bratislavský deň
- PROGRAM sekcie lekárov | PROGRAM sekcie sestier | PROGRAM sekcie fyzikov

18. – 19. január 2019 - Odborné podujatie k multidisciplinárnej spolupráci pri manažmente pacientov s nádormi hlavy a krku, I. Konferencie Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, h. Bristol, Banská Štiavnica
- POZVÁNKA

Podujatia pre rok 2018


19. - 21.03.2018 - Stereotactic radiotherapy – lung, liver (SABR) and brain (SRS & fSRT), SR-IAEA TC6005, spoločný projekt spolupráce IAEA a SR zameraný na zlepšenie RT v oblasti SBRT a SRS - vzdelávaci kurz, OÚSA,
- PROGRAM a INFO | PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE (112 MB)   

26. – 27. apríl 2018 - 4. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, Ružomberok
Témy konferencie: nekonvenčná frakcionácia, nádory mozgu, karcinóm prostaty, IGBT krčka maternice a klinická prax v radiačnej onkológii
PROGRAM | ZBORNÍK ABSTRAKTOV    | PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE (306 MB)    | FOTOGALÉRIA   

jan.-dec.2018 - ESTRO School - courses

Podujatia pre rok 2017

26. – 28. január 2017 - Imaging in Radiotherapy, ESMPE European School for Medical Physics Experts – Prague
- INFORMÁCIE

09. – 10. jún 2017 - XII. Banskobystrické onkologické dni, hotel Kaskády, Sielnica
- Informácie o podujatí a registrácia

jan. – dec. 2017 - ESTRO School, 2017 Courses
- stránka ostávajúcich ESTRO kurzov 2017

17. - 18. november 2017 - 1st ESTRO Physics Workshop, Glasgow, United Kingdom
- info

30.11. - 1.12.2017 - 5th GEC-ESTRO Workshop, Rome, Italy
- info

30.11. - 1.12.2017 - Bratislavské dni, stretnutie fyzikov, rádiologických technikov a radiačných onkológov, OÚSA,
- POZVÁNKA a INFO | PROGRAM

06. - 09.12.2017 - SR-IAEA TC6005, spoločný projekt spolupráce IAEA a SR zameraný na zlepšenie RT v oblasti SBRT a SRS - vzdelávaci kurz, OÚSA,
- PROGRAM a INFOPodujatia pre rok 2016

13. – 14. máj 2016 - 3. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, Elizabeth hotel, Trenčín
- POZVÁNKA a PRIHLÁŠKA | PROGRAM | PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE (86 MB)   

3.-21.10.2016 - RTC on Medical Physics for Clinical Radiotherapy, Moscow
- bližšie info

13.-14.10.2016 - VI. ročník košickej konferencie klinických fyzikov SR, Košice
- POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA (.pdf) | POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA (.doc)
- PROGRAM | Zborník abstraktov | PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE (130 MB)   

23.-25.11.2016 - kurz Kontúrovanie a plánovanie vybraných diagnóz (hlava a krk, prsník, gynekologické malignity), organizátori NOÚ, VOÚ, IAEA, miesto konania: NOÚ, Bratislava
- bližšie infoPodujatia pre rok 2015

jan.-dec.2015 - ESTRO School - Live courses

21.-22.5.2015 - Bratislavské dni - stretnutie radiačných onkológov, klinických fyzikov a rádiologických technikov, OÚSA
- POZVÁNKA | PRIHLÁŠKA (.doc) (DO 1.4.2015)

12.-13.6.2015 - XI. Banskobystrické onkologické dni, Téma: Zhubné nádory pankreasu, žlčových ciest a pečene, varia; a súbežne Workshop zdravotných setier, Téma: Psychologické aspekty menežmentu onkologického pacienta z pohľadu sestry, hotel Šachtička pri Banskej Bystrici
- POZVÁNKA a dôležité informácie | - PROGRAM

09.-11.11.2015 - RW on Uncertainty Assessment in Dose Calculation in Radiation Processing, Typ akcie: Regional Workshop Organizátor: IAEA, CER, Miesto konania: Budapešť
- PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE

26.-27.11.2015 - Bratislavské dni 2015/II - stretnutie fyzikov, radiačných onkológov a rádiologických technikov
- POZVÁNKA | - PROGRAM | PREDNÁŠKY Z OBOCH DNÍ (30 MB)   Podujatia pre rok 2014

16.-17.5.2014 - 2.konferencia SSRO, hotel Austria, Bratislava
- INFO o termínoch | - PROGRAM | - PREDNÁŠKY 1. DŇA NA STIAHNUTIE (435 MB) | PREDNÁŠKY 2. DŇA NA STIAHNUTIE (66 MB)   

16.-20.6.2014 - QA and Dosimetry of Emerging Radiotherapy Techniques, AAPM/IOMP Radiotherapy training course in Tallinn, Estonia, IAEA sponzorovaný kurz
- INFO | POZVÁNKA (.doc) | PRIHLÁŠKA - Nominačný formulár (.doc) (DO 30.4.2014!) | PROGRAM

20.-21.6.2014 - 10. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY, Hradec Králové
- POZVÁNKA A INFO

18.11.2014 - LEKÁRSKA FYZIKA A BIOFYZIKA NA ZAČIATKU 21. STOROČIA: APLIKÁCIE FYZIKY V MEDICÍNE, Bratislava
- INFORMÁCIE O AKCII

18.-19.11.2014 - BRATISLAVSKÉ DNI 2014, Bratislava
- POZVÁNKA A INFO | PROGRAM 2.DŇA | PREDNÁŠKY 2. DŇA NA STIAHNUTIE   

21.-22.11.2014 - Learning Course on Trends in PET-Methodologies - cez IAEA TC projekt RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT), Viedeň (Posunutý pôvodný termín)
- INFO | PRIHLÁŠKA - Nominačný formulár (.docx) | POZVÁNKAPodujatia pre rok 2013

14.-15.3.2013 - Nastavovanie a imobilizácia pacientov pri rádioterapii v oblasti hlavy a krku, odborný kurz pre rádiologických technikov organizovaný v rámci ESTRO/IAEA Train-to-Trainers programu, Národný onkologický ústav, Bratislava
- PROGRAM

19.-23.4.2013 - 2nd ESTRO Oncology Forum, ESTRO Physics Biennial Meeting
- info

9.-10.5.2013 - Bratislavské dni 2013 - stretnutie fyzikov, radiačných onkológov a rádiologických technikov, OÚSA, Bratislava
- POZVÁNKA | PRIHLÁŠKA
- PROGRAM | PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE   

21.-22.6.2013 - X. banskobystrické onkologické dni, hotel Kaskády, Sielnica

4.-8.8.2013 - AAPM 55th Annual Meeting, Indianapolis Convention Center, Indianapolis
- ďalšie info

8.-12.9.2013 - Advanced Imaging Course for Physicists, Vienna
- info na stránke ESTRO | Informačný leták

26.-27.9.2013 - V. ročník konferencie klinických fyzikov SR, Košice
- POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA (.pdf) | POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA (.doc)
- PROGRAM | PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE   

16.-27.09.2013 - Regional Training Course on Commissioning and Quality Assurance for Radiotherapy Treatment Planning Systems, Moscow
- info na stránke ÚJD SR

10.-11.10.2013 - Bratislavské onkologické dni, 50.ročník, Holiday Inn, Bratislava
- PROGRAM A PRIHLÁŠKA

12.10.2013 - "Best of ASCO" event in Slovakia 2013, Holiday Inn, Bratislava
- PROGRAM A PRIHLÁŠKA

23.-25.10.2013 - National Training Course on Target Volume Definition in CNS, Lung and Rectal Cancers, Bratislava
- INFORMAČNÝ LETÁKPodujatia pre rok 2012

jan.-dec.2012 - ESTRO courses 2012

26.-27.4.2012 - konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, Košice
- info a on-line REGISTRÁCIA | REGISTRAČNÝ FORMULÁR - "printové" tlačivo
- PROGRAM

13.6.2012 - Plánovanie rádioterapie nádorov CNS - (LG gliómy, 3D CRT, IMRT, SRS), OÚSA, Bratislava
- PROGRAM a prihláška

27.-29.9.2012 - XVII. conference of The Hungarian Association of Medical Physicists (HSMP), prihlášky do 30.8.2012
- podrobné informáciePodujatia pre rok 2011

jan.-dec.2011 - ESTRO courses 2011

25.–26.2.2011 - Konference Společnosti Radiační Onkológie, Biologie a Fyziky, Hradec Králové

mar.-okt.2011 - ESTRO kurzy s podporou IAEA
- IAEA nominačný formulár

25.–28.3.2011 - ESTRO kurz Praha Combined Drug Radiation Treatment: Biological Basis, Current Applications and Perspectives, (znížený registračný polatok na 200 € pre slovenských účastníkov)

6.-10.4.2011 - Regional Training Course on Dosimetry of Co-60 Beams and Quality Assurance in Radiotherapy in Kharkiv, Ukraine, deadline pre prihlásenie 24.1.2011
- IAEA prihlasovací formulár | POZVÁNKA A PROGRAM

14.–15.4.2011 - Celoštátna pracovná konferencia – SEKCAMA, Bratislava

21.–23.4.2011 - XXXV Brnenské onkologické dni

3.–4.5.2011 - Bratislavský deň, OÚSA, (L - 3.5., F - 4.5.; Téma: Novinky v radiačnej onkológii a klinickej fyzike, vlastné výsledky)

23.–27.9.2011 - Joint ECCO 16 – ESMO 36 – ESTRO 30 Multidisciplinary Congress, Stockolm, Sweden

13.–15.10.2011 - Central European Users Meeting - NUCLETRON, Bratislava.
Témy: Moving from 2D to 3D in Gynecological Brachytherapy
           Breast brachytherapy: Boost and Acclerated Partial Breast Brachytherapy
           Prostatae cancer: Brachytherapy versus prostatectomy
           User experiences in other therapeutic areas
- INFORMAČNÝ BULLETIN
Podujatia pre rok 2010

11. – 13.1.2010 - PRAGUE WORKSHOP ON RADIOLOGICAL PHYSICS, PRAHA
- základné info. a program

6.2. - 5.12.2010 - ESTRO courses 2010
-Prehľad vzdelávacích aktivít ESTRO do r. 2010 - prezentácia prof. Richard Pötter

4. - 5.3.2010 - Interaktívny seminár (workshop) v radiobiologickom modelovaní s novým SW BioGray a využitie univariačnej a multivariačnej analýzy v radiačnej a klinickej onkológii, 2,5 dňový seminár, Téma: Putovanie v 5. dimenzii radiačnej onkológie, VOÚ a.s., Košice
- pre viac info kontaktujte: Doc.RNDr.Pavol Matula,CSc.
- PRIHLÁŠKA a info. | PROGRAM

apr. - okt.2010 - Schedule of IAEA/ESTRO Courses in 2010 under the Regional TC Projects RER/6/018 & RER/6/019
- IAEA prihlasovací formulár | ADRESÁT PRIHLÁŠKY - UJD SR

11. - 12.5.2010 - Bratislavské dni 2010, Téma: Moderné techniky v brachyterapii a súčasné požiadavky na zabezpečenie kvality v rádioterapii, 1 "fyzikálny" deň a 1 deň spoločný s radiačnými onkológmi
-POZVÁNKA | PRIHLÁŠKA
- PROGRAM "FYZIKÁLNEHO" DŇA

20. – 22.5.2010 - 4th AISCMP Meeting, Ljubljana, Slovenia
- základné info.

26. – 28.5.2010 - FROM 2D TO 3D RADIOTHERAPY, IAEA/Národný onkologický ústav, Bratislava
- INFO | PRIHLÁŠKA


20. - 24.6.2010 - IMAGING FOR TARGET VOLUME DETERMINATION IN RADIOTHERAPY, Gdansk, Poland
- Info

14. - 15.10.2010 - Nové trendy v radiačnej onkológii a klinickej fyzike, IV. konferencia klinických fyzikov, Košice
-POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA (.pdf) | (.doc)
- PROGRAM KONFERENCIE | ZBORNÍK ABSTRAKTOV PREDNÁŠOK   Podujatia pre rok 2009

22.1. - 17.12.2009 - ESTRO courses 2009

21.4. - 22.4.2009 - Bratislavské dni, "Moderné techniky a súčasné požiadavky na zabezpečenie kvality v rádioterapii"
- pozvánka na "fyzikálny" deň | PROGRAM a prihláška na časť 22.4.2009

26.6. - 27.6.2009 - Banskobystrické onkologické dni, "Nádory orofaciálnej oblasti", hotel Šachtička

1.11. - 6.11.2009 - Intensity-Modulated Radiation Therapy Treatment Planning, INHolland University of Applied Sciences, Haarlem, Holandsko, (REGISTRÁCIA DO 15.10.2009!)
- sprievodný list | POZVÁNKA | PROGRAM - PRVÝ DEŇ | PROGRAM - OD 2.11.

2.12.2009 - Bratislavský pracovný deň fyzikov
- pozvánka | PROGRAM
- ZÁPIS ZO STRETNUTIA - neprehliadnite


Podujatia pre rok 2008

18. - 19.1.2008 - Winter GLIO TRACK Meeting 2008, Znojmo
- závery zo stretnutia

17. - 19.4.2008 - Bratislavské onkologické dni

23. - 25.4.2008 - SEKCAMA, Bratislava

28.4.2008 - TK „Komplexná liečba Ca prsníka – novšie trendy“, Bratislava
- program | prihláška vo formáte .doc

apr. - okt.2008 - IAEA/ESTRO Courses in 2008 under Regional TC Projects RER/6/015 & RER/6/016
- zoznam kurzov | nominačný formulár

16. - 17.5.2008 - Společná témata radiologické fyziky
- organizuje: Fakultní nemocnice Olomouc, Česká společnost fyziků v medicíně o.s.
- ďalšie info | pozvánka a prihláška

27. - 30.5.2008 - tematický kurz SZU: Špeciálne techniky v radiačnej onkológii (3D CRT, IMRT, ca prostaty, BT – zrná, IMRT + SRCH – CNS)
- prihlásenie na školiacu akciu cez štúdijné oddelnie SZU, Limbova 12, 833 03 Bratislava

28.5.2008 - Moderné ožarovacie metódy v rádioterapii, hotel MERCURE PRAHA OLD TOWN
- pozvánka | prihláška

30. - 31.5.2008 - ÖGMP ANNUAL MEETING AND 3rd AISCMP MEETING, Graz, Austria

1. júnový týždeň - Bratislavský deň - len fyzikálna tématika

16. - 20.6.2008 - AAPM TRAINING COURSE: Clinical Dosimetry and Quality Assurance for Advanced Radiation Therapy Techniques, Praha
- bližšie informácie a prihláška

18. - 20.6.2008 - V.Bardejovské onkologické dni

14. - 18.9.2008 - ESTRO 27 Annual meeting, Göteberg, Švédsko

1. - 3.10.2008 - Bratislavské onkologické dni, Využitie cielenej liečby v onkológii

16. - 17.10.2008 - III. ročník konferencie klinických fyzikov SR, Košice
- bližšie informácie a prihláška | program | zborník abstraktov   

12. - 16.11.2008 - RTC ON EVIDENCE - BASED RADIATION ONCOLOGY FOR BREAST CANCER, Istanbul
- uzávierka konania akcie: 31.8.2008
- bližšie informácie a prihláška


Podujatia v roku 2007

26.-27.1.2007 - XI. Stretnutie detských hematológov, transfuziológov a onkológov, Bratislava
28.5.2007 - Bratislavský deň venovaný 90. výročiu narodenia Doc. MUDr. Juraja Ďurkovského, CSc

15.-16.6.2007 - VII. Banskobystrické onkologické dni, hotel Šachtičky

14.-16.9.2007 - 25.Seminár Európskej školy nukleárnej medicíny EANM, Bratislava

3.-5.10.2007 - Bratislavské onkologické dni, City hotel, ("Gynekologické malignity", rozšírené možnosti chemoterapie solídnych nádorov, blok mladých onkológov)

11.-12.10.2007 - Stretnutie klinických fyzikov SR, Košice, Hotel Akadémia, Kontrola kvality v radiačnej onkológii,
- zborník s programom   

29.11-1.12.2007 - X. Košické chemoterapeutické dni


Späť nahor