BA dni 2013
(prednášky na stiahnutie)

- Rádioterapia nádorov detského veku (Pupalová)

- Brachyterapia žlčových ciest z pohľadu fyzika (Pupalová)

- Princípy a aplikácie biofyzikálnych modelov v klinickej rádiobiológii (Matula)

- J. Fowler : Seven Steps to Radiobiological Heaven (Matula)

- Porovnanie predikcie NTCP s klinickými výstupmi hypofrakcionacie v stereorádioterapii a HDR brachyterapii pri použití LQ versus LQ-L modelu (Matula)

- Verifikácia klinických plánov pri IMPT. Protónová terapia s PBS (Zámečník)

- Verifikácia IMRT – riešenie nesúladu s tolerančnými limitmi (Kička)

- Naše prvé skúsenosti s kV CBCT (Krkošek)

- Prehľad radiačnej záťaže CT vyšetrení (Laurenčík)

- Technické novinky firmy Elekta v oblasti rádioterapie (Ralbovský)

- TRUEBEAM™. Machine Performance Check (MPC) (Klaclová)

- EDGE™ RADIOCHIRURGIE. Machine Performance Check (MPC) (Klaclová)

- Small Field Dosimetry and FFF-Beam Technology (Čáp)

- Analýza nastavenia IMRT (mozog) (Králik)

- Úskalia IMRT prostaty. Vyrieši to IGRT? (Grežďo)

- Radiologické udalosti v radiačnej onkológii (Králik)

- Aktivácia hlavice urýchľovača pri 18X (Králik)

- Niečo viac o indukovanej rádioaktivite v ožarovniach LÚ a „klapkovom syndróme“ v RÚVZ SR (Matula)

VŠETKY PREDNÁŠKY NA STIAHNUTIE (60 MB, zip)