Prihlásenie na podpornú stránku projektu "Enhancing 3D CRT planning in Slovakia" (IAEA TC SLR 6004)

Vstup do neverejnej zóny projektuKorešpondenčné voľby na obdobie 2019-2022
- zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie - VÝSLEDKY hlasovania
Korešpondenčné voľby na obdobie 2014-2018
- info a kandidátka
- zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie - VÝSLEDKY hlasovania
Korešpondenčné voľby na obdobie 2011-2014
- info, kandidátka, hlasovací lístok | - zápisnica - výsledky hlasovania

Zápisnice:
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 31.1.2007
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 17.9.2007
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 17.3.2008
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 15.10.2008
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 9.9.2009
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 8.9.2010
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 29.6.2011
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 12.10.2011
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 26.04.2012
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 21.06.2013
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 18.12.2013
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 16.5.2014
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 11.12.2014
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 20.03.2015
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 12.06.2015
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 13.05.2016
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 13.12.2016
Zápisnica zo stretnutia výboru júl 2017
Zápisnica zo stretnutia výboru apríl 2018
Zápisnica zo stretnutia výboru október 2018
Zápisnica zo stretnutia výboru február 2019


Výročné správy:
Výročná správa za rok 2009
Výročná správa za rok 2010

Tlačivá:
Žiadosť o riadne (individuálne) členstvo v SLS/Odbornej spoločnosti - prihláška s prílohami
Žiadosť riadneho (individuálneho) člena o Rozšírenie členstva / Zrušenie členstva
Žiadosť riadneho (individuálneho) člena o Aktualizáciu osobných údajov


Dokumenty a staršie oznamy:
Vyjadrenie členov výboru SROBF k potrebe "gamma knife" pre SR

Recenzia k publikácii Klinická a radiačná onkológia Ľ. JurguSpäť nahor