Korešpondenčné voľby na obdobie 2023-2027
- zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie - VÝSLEDKY hlasovania
Korešpondenčné voľby na obdobie 2019-2023
- zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie - VÝSLEDKY hlasovania
Korešpondenčné voľby na obdobie 2014-2018
- info a kandidátka
- zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie - VÝSLEDKY hlasovania
Korešpondenčné voľby na obdobie 2011-2014
- info, kandidátka, hlasovací lístok | - zápisnica - výsledky hlasovania

Zápisnice:
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 31.1.2007
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 17.9.2007
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 17.3.2008
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 15.10.2008
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 9.9.2009
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 8.9.2010
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 29.6.2011
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 12.10.2011
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 26.04.2012
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 21.06.2013
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 18.12.2013
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 16.5.2014
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 11.12.2014
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 20.03.2015
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 12.06.2015
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 13.05.2016
Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 13.12.2016
Zápisnica zo stretnutia výboru júl 2017
Zápisnica zo stretnutia výboru apríl 2018
Zápisnica zo stretnutia výboru október 2018
Zápisnica zo stretnutia výboru február 2019
Zápisnica zo stretnutia výboru máj 2022
Zápisnica zo stretnutia výboru január 2023
Zápisnica zo stretnutia výboru jún 2023


Výročné správy:
Výročná správa za rok 2009
Výročná správa za rok 2010

Tlačivá:
Žiadosť o riadne (individuálne) členstvo v SLS/Odbornej spoločnosti - prihláška s prílohami
Žiadosť riadneho (individuálneho) člena o Rozšírenie členstva / Zrušenie členstva
Žiadosť riadneho (individuálneho) člena o Aktualizáciu osobných údajov


Iné dokumenty a staršie oznamy:
Udelenie čestného členstva doktorke Eve Sirackej
Vyjadrenie členov výboru SROBF k potrebe "gamma knife" pre SR
Recenzia k publikácii Klinická a radiačná onkológia Ľ. Jurgu
Výzva účastníkov IV. konferencie klinických fyzikov SR k riešeniu likvidácie zdravotníckeho rádioaktívneho odpaduPre informovanosť členov spoločnosti uvádzame odporúčanie ESTRO, ASTRO a z UK pre rádioterapiu pacientov s COVID-19

ESTRO odporúčania   COVID-19 Resources, ESTRO Recommanded reading
ASTRO odporúčania   COVID-19 Recommendations to Radiation Oncology Practices
COVID-19 rapid guideline: delivery of radiotherapy   NICE guideline [NG162] Published date: March 2020
Coronavirus (COVID-19): cancer treatment documents   The Royal College of Radiologists (RCR), advisory documents for cancer treatment during the coronavirus (COVID-19) pandemic
Odporúčania SOS onkologickým pacientom počas pandémie COVID-19   Odporúčania zo stránky Slovenskej onkologickej spoločnosti
Algoritmy pre postup pri pre manažmente pacientov vyžadujúcich si rádioterapiu. (Vypracoval: doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, hlavný odborník pre radiačnú onkológiu SR)
Späť nahor