Dňa 28.12.2007 uverejnil denník SME článok týkajúci sa zriadenia pracoviska s gama nožom v SR.
Stanovisko Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie, rádiofyziky ku kúpe gama noža, tak ako ho schválil výbor SROBF, je nasledujúce:

Členovia výboru SROBF
považujú za prioritnú požiadavku dobudovať pracoviská radiačnej onkológie modernými lineárnymi urýchlovačmi s plánovacími a verifikačnými systémami, brachyterapeutickými afterloadingovými prístrojmi, aby radiační onkológovia mali možnosť liečiť širšiu škálu onkologických i neonkologických diagnóz.
Je nemyslitelné, aby o kúpe gama-noža rozhodovali jednotlivci bez predchádzajúcej diskusie na odbornej úrovni, bez ohľadu na vypracované analýzy o potrebách a prioritách zdravotnej starostlivosti v SR.

                                                                hDoc.,MUDr. Bolješíková E., CSc.
                                                                predseda výboru SROBF