Enhancing 3D CRT planning in Slovakia


Enhancing 3D CRT planning in Slovakia je slovenský projekt s podporou IAEA pod kódovým označením TC (Technical cooperation) SLR 6004, ktorého cieľom je zvýšenie kvality plánovania konformnej rádioterapie na Slovensku. Tento projekt podporil aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvo zdravotníctva SR a naša odborná spoločnosť.
Priebeh programu bol rozdelený na obdobie rokov 2014 a 2015. Organizáciu projektu zabezpečovali pracoviská - Národný onkologický ústav v Bratislave a Východoslovenský onkologický ústav, a.s..
Na tejto stránke môžete nájsť niektoré dokumenty, ktoré boli súčasťou projektu a na tomto mieste ostávajú naďalej k dispozícii.
Predpokladáme, že táto naša aktivita zlepší kvalitu liečby ožarovaním, a tým aj prognózu našich pacientov.

 LIEČEBNÉ PROTOKOLY

- LIEČEBNÝ PROTOKOL PRE RT KARCINÓMU PROSTATY

- LIEČEBNÝ PROTOKOL PRE RT KARCINÓMU PRSNÍKA

- LIEČEBNÝ PROTOKOL PRE KARCINÓM OBLASTI HLAVY A KRKU (aktualizované 4.5.2015)
- formulár pre DVH štatistiku
- The consensus guidelines for the delineation of the node levels in the neck
- Delineation of the neck node levels for head and neck tumors: a 2013 update. - kontúrovaci atlas

- LIEČEBNÝ PROTOKOL PRE RT KARCINÓMU MOZGU
- formulár pre DVH štatistiku

- LIEČEBNÝ PROTOKOL PRE RT KARCINÓMU REKTA
- formulár pre DVH štatistiku

- LIEČEBNÝ PROTOKOL PRE RT KARCINÓMU KRČKA MATERNICE
- formulár pre DVH štatistiku