Fakultná nemocnica Trnava, Onkologická klinika

Kontakt:
A. Žarnova 11
917 75 Trnava
tel.: 033/5938 750, 033/5938 752, 033/5938 753
web: www.fntt.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb  
 Počet lôžok  
 Prístrojové vybavenie
 Lineárny urýchľovač  
 Kobaltový ožarovač  
 Afterloadingový systém  
 Rtg. simulátor  
 Vysokovoltážny rtg.  
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie  
 3D plánovanie brachyterapie  
 IMRT  
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová  
 TLD  
Nahor Späť na zoznam pracovísk