NsP, Onkologicko rádioterapeutické oddelenie

Kontakt:
Považská 2
034 12 Ružomberok
tel.: 044/432 2221, 044/432 3441-5, 044/432 7009

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb  
 Počet lôžok  
 Prístrojové vybavenie
 Lineárny urýchľovač  
 Kobaltový ožarovač  
 Afterloadingový systém  
 Rtg. simulátor  
 Vysokovoltážny rtg.  
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie  
 3D plánovanie brachyterapie  
 IMRT  
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová  
 TLD  
Nahor Späť na zoznam pracovísk