Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Oddelenie klinickej onkológie a radiačnej onkológie

Kontakt:
Ul. Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina
tel.: 041/5110 400; 041/5110 700
web: http://www.nspza.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 18 
 Počet lôžok 40 
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 2 1995, 2011
 Kobaltový ožarovač 1 2004
 Afterloadingový systém 1 1993
 Rtg. simulátor 1 2010
 Vysokovoltážny rtg. 1 1991
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno
 3D plánovanie brachyterapie nie
 IMRT áno
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová nie
 TLD nie

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 1.5.2011Nahor Späť na zoznam pracovísk