Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie radiačnej onkológie

Kontakt:
Rastislavova 43
041 91 Košice
tel.: 055/6135 502
web: www.vou.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 23 
 Počet lôžok 57 
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 3 2006, 2009, 2016
 Kobaltový ožarovač    
 Afterloadingový systém 2014
 CT simulátor 2013
 Vysokovoltážny rtg. 2016
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno  
 3D plánovanie brachyterapie áno  
 IMRT áno  
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová  áno
 TLD  nie

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 06-2016.
PREČÍTAJTE SI - 60 rokov onkológie v Košiciach   
   
   
   
 
   
   
     
     Nahor Späť na zoznam pracovísk