Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie radiačnej onkológie

Kontakt:
Rastislavova 43
041 91 Košice
tel.: 055/6135 502
web: www.vou.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 23 
 Počet lôžok 57 
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 3 2016, 2019, 2020
 Afterloadingový systém 2014
 CT simulátor 2013
 Vysokovoltážny rtg. 2016
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno  
 3D plánovanie brachyterapie áno  
 IMRT, VMAT, DIBH áno  
 SRS, fSRS, SBRT áno  
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová  áno
 TLD  nie

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 12-2020.
PREČÍTAJTE SI - 60 rokov onkológie v Košiciach   
   
   
   
 
   
   
   
     Nahor Späť na zoznam pracovísk