Fakultná nemocnica, Onkologické oddelenie

Kontakt:
Legionárska 28
911 71 Trenčín
tel.: 032/6566 111 - ústredňa
web: http://www.fntn.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 17 
 Počet lôžok 42 
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 2 2020, 2020
 Afterloadingový systém 1 2011
 Rtg. simulátor 1 2016
 Vysokovoltážny rtg. 1 1967 (r.výroby)
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno
 3D plánovanie brachyterapie áno
 IMRT áno
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová áno
 TLD áno

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 27.1.2021Nahor Späť na zoznam pracovísk