Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o, Klinika radiačnej onkológie OÚSA a SZU

Kontakt:
Heydukova 10
812 50 Bratislava
tel.: 02/5924 9111
web: http://www.ousa.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 19 
 Počet lôžok 53 
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 2003, 2007
 Kobaltový ožarovač 2007
 Afterloadingový systém 2007
 Rtg. simulátor 2008
 Vysokovoltážny rtg. 2008
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno  
 3D plánovanie brachyterapie áno  
 IMRT áno 
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová  áno
 TLD  áno


Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 8.8.2012Nahor Späť na zoznam pracovísk