Všeobecná nemocnica Komárno, Oddelenie rádioterapie

Kontakt:
Mederčská 39
945 75 Komárno
tel.: 035 7909 111 - ústredňa
web: http://www.nemocnicakomarno.sk/pracoviska/oddelenia/onkologia/radiacna-onkologia.html

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 8
 Počet lôžok 16
 Prístrojové vybavenie  Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač    
 Kobaltový ožarovač 1   2009
 Afterloadingový systém    
 Rtg. simulátor    
 Vysokovoltážny rtg. 1   1998
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno
 3D plánovanie brachyterapie nie
 IMRT nie
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová nie
 TLD nie

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k aprílu 2014.Nahor Späť na zoznam pracovísk