Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Oddelenie radiačnej onkológie

Kontakt:
Hollého 14
081 81 Prešov
tel.: 051/7011 501, 051/7011 734
web: http://www.fnsppresov.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 8 
 Počet lôžok 28 
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 2 1994, 2008
 Kobaltový ožarovač    
 Afterloadingový systém    
 Rtg. simulátor 1 1996
 Vysokovoltážny rtg. 1 1964
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno
 3D plánovanie brachyterapie nie
 IMRT nie
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová nie
 TLD nie

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 27.1.2011.Nahor Späť na zoznam pracovísk