Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o., Oddelenie radiačnej onkológie

Kontakt:
Námestie republiky 15
984 39 Lučenec
tel.: 047/432 2717, 047/431 1111

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 8
 Počet lôžok 20
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač    
 Kobaltový ožarovač 1 2008
 Afterloadingový systém    
 Rtg. simulátor    
 Vysokovoltážny rtg. 1 1968
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno
 3D plánovanie brachyterapie nie
 IMRT nie
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová nie
 TLD nie

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 28.4.2008.Nahor Späť na zoznam pracovísk