Fakultná nemocnica Nitra, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

Kontakt:
Špitálska 6
950 01 Nitra
tel.: 037/654 5275
web: http://www.fnnitra.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 16 
 Počet lôžok 56 
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 1 2010
 Kobaltový ožarovač 1 2004
 Afterloadingový systém    
 CT simulátor 1 2010
 Cs ožarovač (protizápal. terapia) 1 1993
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno
 3D plánovanie brachyterapie nie
 IMRT áno
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová áno
 TLD nie

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 1.1.2013Nahor Späť na zoznam pracovísk