Martinská fakultná nemocnica (Univerzitná nemocnica Martin), Onkologické centrum

Kontakt:
Kollárova 2
036 59 Martin
tel.: 043/420 3929, 043/420 3928
web: www.mfn.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 12
 Počet lôžok 31
 Prístrojové vybavenie  Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 1   2013
 Kobaltový ožarovač 1   2003
 Afterloadingový systém    
 Rtg. simulátor 1   2013
 Vysokovoltážny rtg.    
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno
 3D plánovanie brachyterapie nie
 IMRT áno
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová áno
 TLD nie

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k aprílu 2014.Nahor Späť na zoznam pracovísk