Národný onkologický ústav, Rádioterapeutické oddelenie

Kontakt:
Klenová 1
833 10 Bratislava
tel.: 02/59378 693, 02/59378 815, 02/59378 836
web: http://www.nou.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 22 
 Počet lôžok 50 
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 1997, 2008
 Kobaltový ožarovač  
 Afterloadingový systém 2008
 Rtg. simulátor 2008
 Vysokovoltážny rtg. 2002 
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno  
 3D plánovanie brachyterapie áno  
 IMRT áno 
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová  áno
 TLD  áno

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 7.8.2012Nahor Späť na zoznam pracovísk