Všeobecná nemocnica v Rimavskej Sobote, Oddelenie radiačnej onkológie

Kontakt:
Šrobárova 1
979 12 Rimavská Sobota
tel.: 047/5612455
web: http://rimavska.nemocnica.com

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb  6
 Počet lôžok  20
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač  1  2009
 Kobaltový ožarovač    
 Afterloadingový systém  1 1993
 Rtg. simulátor  1  2009
 Vysokovoltážny rtg.  1 1969
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie  áno
 3D plánovanie brachyterapie  nie
 IMRT  nie
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová  nie
 TLD  nie

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 30.10.2009.Nahor Späť na zoznam pracovísk