Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, a.s., Onkologické a rádioterapeutické oddelenie

Kontakt:
Špitálska 2
071 01 Michalovce
tel.: 056/641 6423, 056/641 6401,056/641 6478
web: http://www.nskmi.sk

Vybavenosť pracoviska

 Lôžkové oddelenie
 Počet izieb 23
 Počet lôžok 50
 Prístrojové vybavenie Rok spustenia
 Lineárny urýchľovač 1 2013
 Kobaltový ožarovač    
 Afterloadingový systém    
 Rtg. simulátor    
 Vysokovoltážny rtg.    
 Moderné plánovacie a ožarovacie techniky
 3D plánovanie externej terapie áno
 3D plánovanie brachyterapie nie
 IMRT nie
 Dozimetria
 "In vivo" dozimetria  polovodičová nie
 TLD nie

Údaje poskytlo pracovisko. Platné k 11.2.2014.Nahor Späť na zoznam pracovísk